Povezovanje z angelskimi bitji, svetlobnimi mojstri in/ali živaljo moči z metodo šamanskega zdravljenja srca

594

Nadčutno bitje povabimo, da služi v naše najvišje dobro s podporo in vodstvom. Tako bomo življenjske situacije lažje sprejemali, spuščali in hitreje ozaveščali.

Pri povezovanju z nadčutnim povabimo tista angelska bitja, svetlobne mojstre in/ali živali moči, ki so zmožni in pripravljeni pomagati ter sodelovati v vašem življenju.

Šaman v spremenjenem stanju zavesti potuje v nevidne svetove nevsakdanje realnosti, v kateri obstajajo duhovni pomočniki, sočutni duhovi, duhovi živali moči in druga bitja svetlobe, ki ponujajo svoje vodstvo in zdravilno moč v podporo življenju na Zemlji. V Spodnjem in Zgornjem svetu najdemo veliko duhovnih pomočnikov, ki šamanom pomagajo pri zdravljenju posameznikov, skupnosti in planeta.

Angelska bitja, svetlobni mojstri in živali moči tako postanejo pomočniki v našem življenju.