Uravnovešanje energij na daljavo po metodi Atlantis

134

S celostno metodo Atlantis healing na daljavo usmerjam izvorno življenjsko-kozmično energijo in z njo uravnovešam in izpolnjujem mentalno telo, čustveno telo, eterično telo in fizično telo. Tako prejemnika energije podprem v zdravju in v življenjskih situacijah.

Širok spekter delovanja

Metodo lahko uporabimo na širokem spektru fizičnih, psihičnih, čustvenih in energetskih neravnovesij, kot tudi na situacijah, ki nas lahko v danem življenjskem obdobju zelo obremenjujejo. Uporaba Atlantis metode bo v takšnem primeru situacijo uravnovesila oziroma pripeljala do razpleta. Tak razplet je lahko povsem nepričakovan, saj energija deluje v naše najvišje dobro, kar je nam pogosto nepoznano.

Vse je energija, vse je vibracija.

Cilj metode je vsesplošna harmonija in ravnovesje. Postavi nas lahko v fizično ravnovesje (zdravje), uravnovesi misli (mir), uravna čustva (predanost in hvaležnost). Dobimo priložnost, da izstopimo iz starih vzorcev in zaživimo na novo. Posledica je višje zavedanje. Za čuječega človeka so rezultati otipljivi v kratkem času v obliki boljšega počutja, drugačnega čustvovanja, lahkotnejšega mišljenja, življenjskih premikov itd.
Vse je energija, vse je vibracija, kar dokazuje tudi znanost (kvantna mehanika), zato je treba najprej uravnovesiti najbolj subtilne nivoje, torej vzroke, kasneje pa prehajamo na posledice. Priporočljivo je, da se metoda v enem kompletu izvaja 3 krat, v presledkih po najmanj 2 dni. Najprej delujemo na vzroke, potem na vmesne sloje, nazadnje šele dovajamo energijo fizičnemu organu ali situaciji. Metodo je mogoče poglabljati z večkratnimi kompleti terapij, vendar v presledku več tednov ali mesecev.

Tehnika deluje na osnovi kozmične energije. Praktik usmerja in uravnoveša energijo skozi poseben kvarčni kristal, ki je povezan s stebrom svetlobe.

Pri metodi sodelujejo energije višje inteligence, ki delujejo v naše najvišje dobro.