Integracije notranjih potovanj

622
Notranje potovanje
Terapevtska srečanja

Integracije notranjih potovanj oziroma t.i. integracijska terapija je izkustveno, čustveno in tudi zvočno doživetje, kjer se prepuščamo, osvobajamo ter delimo svoje izzive z namero, da ozavestimo svoje vzorce, najdemo lahkotno pot skozi življenje in da misli ter uvidi preidejo k dejanjem.

Terapevtska srečanja so pogovorno, čustveno, energetsko ter zvočno obarvana. Namenjena so ozaveščanju in sproščanju negativnih vzorcev, da lažje samostojno stopimo na svojo pravo pot.

V našem življenju se zgodi prelomnica, življenje se nam postavi na glavo, dogodki nas preplavijo, ne moremo pa jih razumeti.

ali uvidimo, da se je zgodila sprememba v nas, ki je velika priložnost?

lahko jo je uporabiti v vsakdanjem življenju. Manjkajo pa nam navodila.

Terapija Integracije notranjih potovanj nam pomaga:

  • da uspemo prenesti (integrirati) spremembo ali izkušnjo v vsakdanje življenje,
  • zavesti se svojega procesa in kam vas vodijo naše misli in vaša dejanja,
  • zavesti se narave našega uma in naših čustev,
  • dojeti pomen duhovnih doživetij,
  • spremeniti pogled na trenja (neželene situacije) in osvoboditi se trpljenja,
  • osvoboditi se pričakovanj in vezanosti,
  • postati snovalec lastnega življenja,
  • priti do zavedanja, da na tej poti nismo sami in nudimo en drugemu še kako potrebno medsebojno podporo in
  • spodbujati notranje ravnovesje z umskimi, telesnimi, čustvenimi, dihalnimi, meditativnimi, zvočnimi in drugimi tehnikami, ki jih bomo lahko uporabljali v vsakdanjem življenju.

Življenje deluje tako, da nas preizkuša tam, kjer boli

Če smo na višjem nivoju zavedanja, moramo to dokazati z dejanji, sočutjem, notranjim mirom in ravnovesjem, pozornostjo in radostjo. Po drugi strani pa se veliko bolj zavedamo notranjega trenja, ki je bilo prisotno tudi prej, vendar se ga zaradi drugih dražljajev prej nismo (toliko) zavedali.

Proces Integracije notranjih potovanj celi rane in pomaga pri opuščanju negativnih vzorcev ter prevzemanju odgovornosti za svoje življenje.

Skupinska integracija je skupinsko delo, kjer podpiramo drug drugega. Ko nekdo deli svojo zgodbo, se energije sproščajo in osvobajajo pri vseh udeleženih. Po terapijah lahko doživljamo korenite spremembe, zato se je smotrno udeleževati delavnic kar se da redno, saj tako stopimo na pot globoke transformacije. Tu se delo na sebi prične. Pri skupinski terapiji vzpostavimo podporno okolje, kjer bo mogoče stare vzorce deliti, razumeti, sprejeti, spusti in transformirati. Lahko pa smo samo prisotni in dovolimo, da se proces odvije notranje. Tako dovolimo življenju, da nas ozdravi.

V Innerbalance inštitutu izvajamo tudi skupinske harmonizacije.

»Vse vem, kaj pa zdaj?«

Doživeli smo transformativni dogodek in osvoboditev. Dobili smo globok pogled v svoje življenje, bolečino, odnose in lastno bitje. Vse postane jasneje, po drugi strani pa se postavi vprašanje, kaj storiti s to izkušnjo. Po tej prelomnici odnesemo svojo izkušnjo iz sveta samospoznanja v vsakodnevne situacije, medsebojne odnose in v svet, v kateremu živimo. Kot bi pojedli tabletko zavedanja, potem pa se znajdemo sami, s starimi vzorci in programi.

Potrebno se je zavedati, da je obred/dogodek v resnici šele začetek sprememb v našem življenju, zato je po tem podpora izjemno dobrodošla, če že ne nujno potrebna.
Udeleženec je postavljen iz nadčutnega v vsakdanje življenje. S svojim umom in svojimi čustvi začne razlagati, kaj se mu je zgodilo in ravna na podlagi lastnih razlag. Vendar se tako pogosto v svojem umu zaplete, preveč pozornosti posveti razlagi svojega uma in tako izgubi stik s seboj, ki ga je našel za kratek trenutek. Življenje pa ob tem še bolj pritiska na razrešitev.

Integracije notranjih procesov je pomemben korak v osvobajanju.